poniedziałek, 12 grudnia 2016

Zawór zaworowi nierówny cz. 1

      W dzisiejszym poście kilka słów o grzejnikowych zaworach termostatycznych. Dla większości Czytelników zawór termostatyczny to po prostu zawór, na którym przykręcona jest głowica termostatyczna (częściej nazywana pokrętłem) regulująca temperaturę pomieszczenia.
Okazuje się jednak, że zawory termostatyczne różnią się miedzy sobą budową i zastosowaniem. Postaram się Czytelnikom przybliżyć różnorodność zastosowań zaworów termostatycznych.  Posłużę się przykładami zaworów niemieckiej firmy Heimeier (obecnie produkuje je angielska firma IMI ale nazwa pozostała), jednego z liderów armatury grzejnikowej.

Zacznę od podziału zaworów termostatycznych w zależności od typu instalacji w jakiej będą stosowane:
  • instalacja grawitacyjna -  zawór o szczególnie niskim oporze przepływu jest stosowany np. w niskotemperaturowych systemach 2-rurowych o niewielkim spadku temperatury oraz konwencjonalnych systemach jednorurowych (w następnym poście wyjaśnię róznicę pomiędzy instalacją dwururową a jednorurową). W zaworze tym wymiary gniazda zaworu przystosowane są do dużych przepływów masowych. Tak więc spokojnie można je stosować w instalacjach grawitacyjnych zasilanych z kotłów na paliwo stałe np. węglowych. Zawory te nie posiadają tzw. nastawy wstępnej czyli możliwości ograniczenia przepływu. Zawory do instalacji grawitacyjnej kupisz tutaj.
  • instalacja z obiegiem wymuszonym z zamontowaną pompą obiegową - w tego typu instalacjach mamy kilka typów zaworów do wyboru.
    • zawór termostatyczny Standard stosowany w dwururowych systemach ogrzewania pompowego z normalnym rozkładem temperatury; zawór nie posiada tzw. nastawy wstępnej czyli możliwości ograniczenia przepływu. Zawory Standard kupisz tutaj.
 
    • zawór termostatyczny V-exakt II stosowany jest w dwururowych systemach ogrzewania pompowego z normalnym lub podwyższonym rozkładem temperatury. Zintegrowana precyzyjna i bezstopniowa nastawa wstępna umożliwia dokładne zrównoważenie hydrauliczne obiegu w celu zapewnienia wszystkim odbiornikom odpowiedniej ilości ciepła w zależności od zapotrzebowania (piszę o tym w jednym z postów, który znajdziesz tutaj). Zawór posiada szeroki zakres przepływu i charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu oraz najniższą odchyłką przepływu. Zawory V-exakt II kupisz tutaj.
    • zawór termostatyczny Eclipse wyposażony jest w unikalny ogranicznik przepływu, który ogranicza przepływ do zadanej wartości. Wymagany przepływ może być ustawiony bezpośrednio na zaworze. Ustawiony przepływ nie będzie przekroczony nawet w przypadku zmian obciążenia w systemie, kiedy inne zawory w systemie będą zamknięte lub w trakcie rozruchu porannego. Zawór kontroluje przepływ niezależnie od zmian ciśnienia różnicowego w instalacji. W efekcie nie ma wymogu wykonywania skomplikowanych obliczeń w celu ustalenia właściwej nastawy. Zawór ten idealnie nadaje się do instalacji modernizowanych.  Zawory Eclipse kupisz tutaj 
.
Przedstawione wyżej zawory są tylko częścią oferty zaworów termostatycznych jakie można znaleźć u producentów armatury grzejnikowej.
Przejdę teraz do zaprezentowania dwóch typów zaworów termostatycznych, dosyć specyficznych i mało popularnych, ale wartych uwagi.
Pierwszy z nich to zawór do odwrotnego kierunku przepływu. Czasami z powodu błędu polegającego na odwrotnym podłączenia rur zasilania i powrotu do grzejnika  słyszymy charakterystyczny stukot podczas przepływu wody do grzejnika. Najczęściej powodem takiego stanu rzeczy, o którym pisałem w poście z 25.07.2014r. (przeczytasz tutaj) jest podłączenie zaworu termostatycznego do rury powrotnej w instalacji c.o. Wtedy najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest wymiana istniejącego zaworu na zawór do tzw. odwrotnego kierunku przepływu (kupisz tutaj). Zawory tego typu produkowane są w wersjach Standard, V-exakt II i Eclipse (dotyczy oczywiście zaworów Heimeier).

Drugim zaworem, o którym wspomnę jest termostatyczny zawór trójdrogowy. Jest to zawór z tzw. obejściem stosowany w jedno- i dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania z obiegiem wymuszonym. Przy równoczesnym zamknięciu prawie wszystkich zaworów w systemie centralnego ogrzewania powstaje dodatkowe ciśnienie. Jeżeli trójdrogowy zawór grzejnikowy zamyka przepływ na zasilaniu wówczas poprzez obejście płynie cały przepływ na powrót. W ten sposób unika się powstawania dodatkowych ciśnień i zostaje utrzymane prawie stałe ciśnienie. Całkowity przepływ trójdrogowego zaworu grzejnikowego Heimeier ma wartość współczynnika kv wynoszącą 1,45 m3/h. Na jeden obwód grzewczy przewiduje się zastosowanie jednego zaworu trójdrogowego. W przypadku zwykłych instalacji oznacza to ok. 18 kW. Przy montażu zaworu należy wybrać punkt najbardziej oddalony od pompy. Idealnym miejscem montażu jest korytarz lub łazienka. W drugiej części przedstawię podział zaworów ze względu na ich budowę oraz zastosowane złączki do połączenia z instalacją c.o.