czwartek, 28 stycznia 2016

Grzejniki pod szczególnym nadzorem cz. 1

Pisałem w jednym z ostatnich postów o warunkach gwarancji na grzejniki płytowe.
Przypomnę pokrótce. Gwarancja nie obejmuje montażu grzejników w pomieszczeniach z obecnością w atmosferze środków agresywnych (np. związki siarki i chloru) oraz pracujących w otwartych instalacjach grzewczych.  
Tak więc planując zakup grzejników np. do zakładu fryzjerskiego czy hali basenowej lepiej wybrać grzejniki specjalnie przystosowane do pracy w trudniejszych warunkach. Warto pomyśleć wtedy o grzejnikach ze stali ocynkowanej a następnie lakierowanej; większość producentów oferuje tego typu powłokę galwaniczną za dopłatą.
W przypadku instalacji grzewczych zasilanych z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno), w większości przypadków z otwartym naczyniem przelewowym (wzbiorczym), należy pomyśleć o przeróbce instalacji w kotłowni w ten sposób aby odseparować obieg kotła od obiegu grzejnikowego. Wymaga to nieco nakładu finansowego na zakup niezbędnych urządzeń i robociznę ale ochroni to nasze grzejniki przed korozją oraz pozwoli na zamontowanie na grzejnikach zaworów i głowic termostatycznych bez obawy o niekontrolowany wzrost ciśnienia wody w kotle co w konsekwencji może doprowadzić do wybuchu w kotłowni o dalszych skutkach nie wspominając.
Jak się do tego zabrać przedstawię poniżej na przykładowych rysunkach (korzystam z materiałów zamieszczonych na stronie www.kotly-witkowski.pl).
Na poniższym rysunku grzejniki zasilane są bezpośrednio z kotła 1. Na rysunku tym umieszczona jest pompa obiegowa 9, która wymusza obieg ciepłej wody z kotła (w przypadku instalacji tzw. grawitacyjnych nie korzysta się z pompy obiegowej). Obieg wody zabezpieczony jest w tym przypadku otwartym naczyniem przelewowym 5. Tak więc woda w instalacji ma bezpośredni kontakt z powietrzem zewnętrznym, w którym zawarty jest tlen przyspieszający korozję grzejników.
1. Kocioł 2. Pompa C.W.U. 3. Zawór zwrotny 4. Rura przelewowa  5. Naczynie przelewowe
6. Naczynie przelewowe7. Zasilanie zbiornika c.w.u. 8. Zasilanie instalacji c.w.u. 9. Pompa c.o. 10. Zawór termostatyczny 11. Grzejnik 12. Powrót c.o. 13. Zawór różnicowy 14. Zasilanie c.o. 15. Zbiornik c.w.u.
16. Powrót instalacji c.w.u. 17. Powrót zbiornika c.w.u.

Aby uniknąć korozji grzejników a tym samym zachować warunki gwarancji obieg grzewczy kotła należy oddzielić od obiegu grzewczego grzejników. W tym celu stosuje się płytowe wymienniki ciepła o mocy dobranej do mocy kotła.


Zadaniem wymiennika ciepła jest przekazanie ciepła z obiegu grzewczego kotła do obiegu grzewczego grzejników. Jak to wygląda w praktyce przedstawia poniższy rysunek. Woda z kotła 1 płynie do wymiennika 16 z pomocą pompy obiegowej 3. W wymienniku ciepło woda z kotła przekazuje swoją energię cieplną  do instalacji grzejnikowej, do której woda pompowana jest przy pomocy pompy obiegowej 10. Na rysunku nie ma zaznaczonych czujników temperatury uruchamiających pompy obiegowe ale nie ma to istotnego znaczenia dla  wyjaśnienia rozdziału obiegów grzewczych. Jak widać na rysunku obieg grzejnikowy jest obiegiem zamkniętym czyli nie narażonym na przedostawanie się tlenu z zewnątrz. Plusem takiego rozwiązania jest montaż niewielkiego naczynia przelewowego bezpośrednio w kotłowni a nie w najwyższym punkcie instalacji ( z reguły na poddaszu).1. Kocioł  2. Zawór bezpieczeństwa  3. Pompa c.o  4. Rura przelewowa  5. Przelew 6. Naczynie przelewowe  7. Zasilanie zbiornika c.w.u.  8. Zbiornik c.w.u.  9. Zasilanie instalacji c.w.u. 10. Pompa c.o. 11. Zbiornik ciśnieniowy  12. Zawór zabezpieczający  13. Zawór termostatyczny  14. Grzejnik  15. Powrót instalacji c.w.u.  16. Wymiennik płytowy  17. Zawór różnicowy  18. Powrót c.o. (do wymiennika)   19. Powrót główny (do kotła)  20. Powrót zbiornika c.w.u.